Trang chủ  Giá đồ cũ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Tôn Đục Lỗ 180cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Đôi Lưới 4 Tầng 150cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Đôi Lưới 5 Tầng 90cm x 180cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Tôn Liền 120cm x 180cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Đôi Lưng Lưới 120cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Đơn Lưới 180cm x 120cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Đơn Lưới 180cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Đôi Lưng Lưới 4 Tầng

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Tôn Đột Lỗ 6 tầng 210cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Tôn Đột Lỗ 180cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Lưng Liền 180cm x 120cm 5 Tầng

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Đôi Siêu Thị Đột Lỗ 150cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ siêu thị đơn lưới 150cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ siêu thị đơn lưới 120 x 120

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ siêu thị đơn lưới 120cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ siêu thị đơn lưới 3 tầng

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ siêu thị đơn lưới 120cm x 70cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ siêu thị đơn lưới 150cm x 120cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý tủ trưng bày mới 80 x 2m giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,600,000 đ

Thanh lý Kệ Văn Phòng Cũ Đẹp giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,550,000 đ

Thanh lý Tủ Kệ Trưng Bày Cửa Kính Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,550,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Trắng Viền Đen Tồn Kho giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,550,000 đ

Thanh lý Quầy Bán Điện Thoại Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,460,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Sản Phẩm Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,460,000 đ

Thanh lý Tủ Trưng Bày Sản Phẩm Ngang 2m2 cao 1m3 giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,450,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày MDF Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,450,000 đ

Thanh lý Kệ Sắt 5 Tầng Cũ 1M6*2M1 giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,350,000 đ

Thanh lý Tủ Kính Trưng Bày Mini Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,350,000 đ

Thanh lý Tủ Kệ Trưng Bày 1M2 Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,350,000 đ

Thanh lý Kệ Sắt V Lỗ 6 Tầng giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,350,000 đ

Thanh lý Tủ Kệ Kính Trưng Bày Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,350,000 đ

Thanh lý Tủ Kệ Trưng Bày Gỗ Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,350,000 đ

Thanh lý Tủ Kính Trưng Bày Điện Thoại Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,350,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Màu Đen, Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,160,000 đ

Thanh lý Tủ Kính Trưng Bày Cửa Lùa Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

980,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Nhiều Tầng Cũ Giá Rẻ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,150,000 đ

Thanh lý Mẫu Tủ Kệ Gỗ Cũ Cao 2M4 giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

950,000 đ

Thanh lý Tủ Hồ Sơ Liền Kệ Màu Trắng Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

930,000 đ

Thanh lý Tủ Kính Trưng Bày Màu Trắng Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

780,000 đ

Thanh lý Kệ Gỗ Đa Năng 5 Tầng giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

750,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Cũ Nhiều Ngăn Màu Trắng giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

750,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Bằng Sắt, Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

720,000 đ

Thanh lý Kệ Ngang 90Cm x 1M6 Hông 30Cm giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

720,000 đ

Thanh lý Kệ Sắt Đựng Đồ 3 Tầng Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

720,000 đ

Thanh lý Kệ Gỗ Đa Năng 4 Tầng giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

645,000 đ

Thanh lý Bàn Trưng Bày Gỗ Màu Trắng Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

620,000 đ

Thanh lý Tủ Trưng Bày Cũ 2 Ngăn 80cm x 40cm cao 80cm giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

620,000 đ

Thanh lý Tủ Nhôm Kính Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

600,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Shop Cũ Bằng Kính Khung Sắt giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

580,000 đ

Thanh lý Kệ 4 Ngăn Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

580,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Cũ Đẹp giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

490,000 đ

Thanh lý Kệ Hồ Sơ 4 Ngăn Màu Nâu Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

480,000 đ

Answer

Giá đồ cũ là 1 công ty chuyên thu mua, thanh lý đồ cũ ở Sài Gòn từ những năm 2000. Với sự mệnh mang lại sản phẩm tốt với giá rẻ đến đúng người cần.

Answer

Với bề dầy kinh nghiệm trên 20 năm trong nghề, chúng tối đánh giá và định giá sản phẩm đồ cũ tốt nhất cho tất cả các mặt hàng nói chung, để đảm bảo quyền lời tốt nhất cho cả người bán và người mua.

Answer

Với 20 năm trải kinh doanh với nghề, giờ đây công việc của chúng tôi không phải là mua bán đồ cũ, mà sự mệnh của chúng tôi là cầu nối giữa người bán và người mua để giảm tình trạng lãng phí, gây ô nhiễm môi trường vì đồ cũ không được tái sử dụng hợp lý.

Đồ Cũ Tiến Lên

Địa chỉ 1:
167/5 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Gò Vấp
Địa chỉ 2:
Ấp Hưng Hạnh - X. Long Hưng - TX. Gò Công - Tiền Giang
Hotline Quận 5: 0932747963
E-mail: docutienlen@gmail.com
Website: giadocu.com

Hỗ trợ trực tuyến

Từ khóa

0932747963
Zalo Giá Đồ Cũ