Trang chủ » Giá đồ cũ » Thanh lý đồ điện lạnh » 

Thanh lý tủ đông cũ

Tủ đông 150l kín lùa

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ đông 250l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ đông 350l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ đông alaska 100l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ đông alaska 300l dạng đứng

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ đông alaska 350l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ đông alaska 550l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ đông alaska 300l kín lùa

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ đông daikin 350l kín lùa

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ đông sanaky 150l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ đông sanaky 300l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ đông sanaky 400l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ đông sanaky inverter

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ đông sanaky 300l inverter

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

0932747963
3,3K 998 1K 1,3K