Trang chủ » Giá đồ cũ » Thanh lý đồ điện lạnh » 

Thanh lý tủ mát cũ

Tủ mát 300l cũ

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ mát cũ Sanaky 1200L VH-1209HP

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ mát 1200l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ mát alaska 220l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ mát alaska 250 lít

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ mát alaska 250l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ mát alaska 300l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ mát alaska 600l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ mát nằm ngang alaska 400l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ mát sanaky 350l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ mát sanaky 400l

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Tủ mát sanaky inverter

Tình trạng: Hết hàng

Bảo hành: tháng

Liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến

0932747963
3,3K 998 1K 1,3K