Trang chủ  Giá đồ cũ  Thanh lý tủ trưng bày

Thanh lý Kệ Siêu Thị Tôn Đục Lỗ 180cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Đôi Lưới 4 Tầng 150cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Đôi Lưới 5 Tầng 90cm x 180cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Tôn Liền 120cm x 180cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Đôi Lưng Lưới 120cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Đơn Lưới 180cm x 120cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Đơn Lưới 180cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Đôi Lưng Lưới 4 Tầng

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Tôn Đột Lỗ 6 tầng 210cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Tôn Đột Lỗ 180cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Siêu Thị Lưng Liền 180cm x 120cm 5 Tầng

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ Đôi Siêu Thị Đột Lỗ 150cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ siêu thị đơn lưới 150cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ siêu thị đơn lưới 120 x 120

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ siêu thị đơn lưới 120cm x 90cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ siêu thị đơn lưới 3 tầng

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ siêu thị đơn lưới 120cm x 70cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý Kệ siêu thị đơn lưới 150cm x 120cm

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

Liên hệ

Thanh lý tủ trưng bày mới 80 x 2m giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,600,000 đ

Thanh lý Kệ Văn Phòng Cũ Đẹp giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,550,000 đ

Thanh lý Tủ Kệ Trưng Bày Cửa Kính Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,550,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Trắng Viền Đen Tồn Kho giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,550,000 đ

Thanh lý Quầy Bán Điện Thoại Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,460,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Sản Phẩm Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,460,000 đ

Thanh lý Tủ Trưng Bày Sản Phẩm Ngang 2m2 cao 1m3 giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,450,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày MDF Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,450,000 đ

Thanh lý Kệ Sắt 5 Tầng Cũ 1M6*2M1 giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,350,000 đ

Thanh lý Tủ Kính Trưng Bày Mini Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,350,000 đ

Thanh lý Tủ Kệ Trưng Bày 1M2 Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,350,000 đ

Thanh lý Kệ Sắt V Lỗ 6 Tầng giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,350,000 đ

Thanh lý Tủ Kệ Kính Trưng Bày Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,350,000 đ

Thanh lý Tủ Kệ Trưng Bày Gỗ Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,350,000 đ

Thanh lý Tủ Kính Trưng Bày Điện Thoại Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,350,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Màu Đen, Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,160,000 đ

Thanh lý Tủ Kính Trưng Bày Cửa Lùa Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

980,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Nhiều Tầng Cũ Giá Rẻ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

1,150,000 đ

Thanh lý Mẫu Tủ Kệ Gỗ Cũ Cao 2M4 giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

950,000 đ

Thanh lý Tủ Hồ Sơ Liền Kệ Màu Trắng Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

930,000 đ

Thanh lý Tủ Kính Trưng Bày Màu Trắng Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

780,000 đ

Thanh lý Kệ Gỗ Đa Năng 5 Tầng giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

750,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Cũ Nhiều Ngăn Màu Trắng giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

750,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Bằng Sắt, Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

720,000 đ

Thanh lý Kệ Ngang 90Cm x 1M6 Hông 30Cm giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

720,000 đ

Thanh lý Kệ Sắt Đựng Đồ 3 Tầng Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

720,000 đ

Thanh lý Kệ Gỗ Đa Năng 4 Tầng giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

645,000 đ

Thanh lý Bàn Trưng Bày Gỗ Màu Trắng Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

620,000 đ

Thanh lý Tủ Trưng Bày Cũ 2 Ngăn 80cm x 40cm cao 80cm giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

620,000 đ

Thanh lý Tủ Nhôm Kính Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

600,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Shop Cũ Bằng Kính Khung Sắt giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

580,000 đ

Thanh lý Kệ 4 Ngăn Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

580,000 đ

Thanh lý Kệ Trưng Bày Cũ Đẹp giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

490,000 đ

Thanh lý Kệ Hồ Sơ 4 Ngăn Màu Nâu Cũ giá tốt

Giá thị trường: Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: Liên hệ

480,000 đ

Thanh lý tủ trưng bày hay còn gọi thanh lý kệ trưng bày là một dịch vụ được người dùng sử dụng từ xưa đến nay giúp cho người dùng có nhu cầu tìm kiếm và giúp tiết kiệm khá nhiều chi phí khi sử dụng các sản phẩm này.....

Bên cạnh đó việc tái sử dụng các đồ cũ chất lương, bền bỉ và không còn kinh doanh nữa tới người dùng cần cho dịch vụ cần thiết mà người khác tìm là hết sức hợp lý, tiết kiệm và thông minh nói chung, cũng góp phần bảo vệ môi trường nói riêng.

Nhưng việc tìm hiểu và mua bán giữa người cần bán tủ trưng bày cũ và người cần mua kệ trưng bày cũ khá khó khăn trong quá trình kiệm định chất lượng sản phẩm cũng như giá cả hợp lý. Vì vậy, dịch vụ thanh lý kệ trưng bày của các công ty đồ cũ là cần thiết. Và việc tìm kiếm đơn vị bán và mua rất tốn thời gian và công sức. Do đó, thanh lý Tiến Lên cung cấp 1 dịch vụ thanh lý tủ trưng bày cũ giá rẻ theo quy trình công nghệ 4.0 nhanh chóng, tiện lời và tiết kiệm chi phí và thời gian cho khách hàng. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ và giá cả đồ cũ khá hợp lý và bảo hành cho khách hàng để đảm bảo cho khách hàng yên tâm kinh doanh chuyên môn của mình.

Đồ cũ Tiến Lên chuyên cung cấp các sản phẩm đồ cũ kệ inox, sắt, gổ, bồn rửa tại TP HCM và các tỉnh thành. Với quy trình công nghệ 4.0 quý khách chỉ cần gọi cho chúng tôi, quy trình lựa chọn, vẫn chuyển và lắp đặt sản phẩm sẽ được phục vụ từ A đến Z, quý khách hàng chỉ cần tiếp tục các bước khác để kinh doanh thôi.

Chúng tôi thu mua tủ, kệ trưng bày cũ, sau đó tu sửa, nâng cấp sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thì trường sau đó phân phối lại cho khách hàng có nhu cầu. Đồ cũ Tiến Lên có hầu hết mọi mặt hàng để mở trong salon hoặc mua thêm thiết bị đáp ứng nhu cầu thêm cho khách hàng, vì vậy quý khách hàng gọi hotline hoặc qua zalo để được tư vấn và hỏi chi tiết sản phẩm mình cần miễn phí và chúng tôi cũng nhận thanh lý toàn bộ cửa hàng cho quý khách hàng không có nhu cầu kinh doanh tiếp.

=>Thanh lý kệ tủ trưng bày chốt ngay trong 30 Phút :

Bạn liên hệ qua gửi ZALO or VIBER : 0932747963 để được báo giá và gửi sản phẩm.

=> Giá kệ trưng bày cũ tốt, dễ dàng, đơn giản, tiết kiệm thời gian đôi bên.

Answer

Chúng tôi nhận thanh lý, thu mua kệ trưng bày tất cả các khu vực, thành phố ở miền Nam. Giá cả thanh lý tùy thuộc và chủng loại, tình trạng. Vui lòng liên hệ hotline để sắp xếp kiểm tra sản phẩm và được báo giá. Giá bên Tiến Lên đảm bảo thu cao nhất miền Nam

Answer

Chúng tôi nhận thanh lý, thu mua kệ trưng bày tất cả các khu vực, thành phố ở miền Nam. Đặc biệt các quận huyện tại TP HCM.

Answer

Chúng tôi nhận thanh lý, thu mua kệ trưng bày tất cả các khu vực, thành phố ở miền Nam. Khi khách hàng được nhận viên thu mua của chúng tôi định giá sản phẩm, khách hàng có quyền từ chối nếu giá không được khách hàng chấp nhận. Vì vậy hãy gọi cho chúng tôi để lấy giá tham khảo

Đồ Cũ Tiến Lên

Địa chỉ 1:
167/5 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Gò Vấp
Địa chỉ 2:
Ấp Hưng Hạnh - X. Long Hưng - TX. Gò Công - Tiền Giang
Hotline Quận 5: 0932747963
E-mail: docutienlen@gmail.com
Website: giadocu.com

Hỗ trợ trực tuyến

Từ khóa

0932747963
Zalo Giá Đồ Cũ